aktivna i pasivna vakcinacija


aktivna i pasivna vakcinacija
• passive and active immunisation

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.